Utmärkt använder Cookies för att fungera på bästa sätt. Genom att trycka OK accepterar du användningen av Cookies. Lär dig mer

NATURVÄRDES-INVENTERING

Vad finns på din mark?

Utmärkt erbjuder inventering av skog och mark - åt företag, kommuner eller privata markägare.

Konsultation

Konsultation

Ibland behöver man kanske inte utföra en hel naturvärdesinventering, utan det kan räcka med en enkel konsultation gällande ett specifikt miljöområde.