Utmärkt använder Cookies för att fungera på bästa sätt. Genom att trycka OK accepterar du användningen av Cookies. Lär dig mer

OM UTMÄRKT NATUR

För vår gemensamma natur

Hej! Jag heter Bo-Göran Larsson och är sedan 1998 utbildad Utmarkstekniker. Under hösten 2017 väcktes idén om att börja frilansa som konsult och grunden till Utmärkt Natur föddes. Våren 2018 blev idén till verklighet. Min vision är att väcka intresse och visa på värdet i att bevara vår fauna och flora. Jag vill dela med mig av min kunskap för att få fler människor engagerade för vår gemensamma natur.

Utmärkt Natur erbjuder naturvärdesinventering, naturguidning och föreläsning för enskilda, grupper, privata markägare, föreningar och företag. Föredrag kan hållas om bland annat ”Odlingsbygdens naturvärden” och om ”Skogens värdemätare – hackspettarna”. Vill du veta mer om de tjänster som jag erbjuder eller anlita mig till ett projekt är du mer än välkommen att kontakta mig.

Bo-Göran Larsson

Projekt och meriter.

Det har blivit en del projekt under åren, allt från inventeringsprojekt och kartläggningar till underhåll- och skötselplaner. Här nedan visas de tre senaste projekten som jag varit aktiv i, och om du klickar på rubriken ovan, eller på länken under denna text, så kommer du in till samlingssidan för alla projekt.
Visa alla projekt och meriter.

Skötselplan för kyrkogårdsförvaltningen, Uddevalla pastorat

Många kyrkogårdar och parker är en viktig miljö för hotade och sällsynta djur- och växtarter där grova, gamla och ihåliga träd har en mycket stor betydelse för fauna & flora.

Träd- och underhållsplan för Uddevalla pastorat

2017 genomfördes en träd- och underhållsplan på samtliga 6 kyrkogårdar i Uddevalla pastorat. Träden har bedömts utifrån vitalitet/kondition, grovlek, säkerhet för besökaren, skötsel samt prioritering för eventuell beskärning eller avverkning.

Skötselplan för kyrkogårdsförvaltningen, Lysekils pastorat

En översiktlig fauna- & flora inventering på kyrkogårdarna i Lysekils pastorat med syfta att påvisa hög biologisk mångfald.