Utmärkt använder Cookies för att fungera på bästa sätt. Genom att trycka OK accepterar du användningen av Cookies. Lär dig mer

BOKA FÖREDRAG

Välj mellan olika ämnen och utföranden!

Utmärkt erbjuder föredrag om en mängd olika ämnen och i olika utföranden. Ta med kollegorna, föreningen eller nära och kära på ett nyttigt och spännande föredrag, som kan hållas inomhus eller i kombination med en picknick ute i det gröna.

Föreläsning om odlingsbygdens naturvärden

Odlingsbygdens naturvärden

Hävden på gamla betesmarker har på många håll upphört, med igenväxning som följd, vilket i sin tur har inneburit att en stor del av det växt- och djurliv som formats där under lång tid, nu riskerar att försvinna.

Föreläsning om hackspettar

Skogens värdemätare – hackspettarna

Hackspettarna, våra hålgörare i skogen borde kanske bättre benämnas ”välgörare”, med tanke på den jättetjänst de utför och för skogens bohålsinnevånare.

Föreläsning om våra kyrkogårdar

Våra kyrkogårdar

Kyrkogården är en naturmiljö som kanske inte berörs så ofta, men tittar man närmare så märker man en otrolig mångfald bland växter och djur - en naturmiljö som visat sig vara mycket värdefull för både fauna och flora.

UTMÄRKTA VIDEOS

Utmärkt Natur finns nu på YouTube!