Utmärkt använder Cookies för att fungera på bästa sätt. Genom att trycka OK accepterar du användningen av Cookies. Lär dig mer

Naturvärdesinventering

Företag, kommun eller privat markägare -få er mark inventerad på fauna och flora och klassad utifrån naturvärden. Till inventeringsrapporten följer även en skötselplan som ska gynna den biologiska mångfalden på er mark.

Vid varje exploateringstillfälle är det viktigt att en naturvärdesinventering ligger till grund för de beslut som ska tas gällande det aktuella området. En inventeringsrapport är ett mycket värdefullt underlag vid tillståndsansökningar, och du får en tydlig och bra överblick över vad som finns på din mark.

Resultatet levereras i form av ett pdf-dokument tillsammans med en skötselvårdsplan som tas fram i syfte att stärka de naturvärden som hittats vid platsen.

Vill du veta mer?

Kontakta Utmärkt Natur

Tillbaka
Naturvärdesinventering