Utmärkt använder Cookies för att fungera på bästa sätt. Genom att trycka OK accepterar du användningen av Cookies. Lär dig mer

Berg- och rasbranter

Denna biotop innehåller en mängd ovanliga och hotade djur- och växtarter. Här vid Storskogen på Härnäset, finns en hög andel döda och döende träd, stående och liggande, som genom åren av orördhet blivit värdar för mossor, lavar, svampar, insekter, övervintrings- och födosöksplatser för bl.a större vattensalamander, boplatser och födosökslokaler för fåglar. Här lever arter som har mycket speciella krav på sin livsmiljö, som faktiskt påminner om de faktorer som vi finner i bl.a bäckmiljöer, nämligen skugga och hög luftfuktighet.
Här finns omkring 40 rödlistade (hotade) lavarter, mer än någon annan plats i Sverige med samma areal! Förutom biotopen i sig och dess orördhet, så har området gynnats av våra milda vintrar och relativt fuktiga somrar.

Vill du läsa mer?
Boken "Naturguiden" planeras att släppas både digitalt och i butik under 2019. Under tiden kan du hålla dig uppdaterad via Facebook när fler utdrag ur boken publiceras. Eller varför inte boka en guidad tur och se naturen med egna ögon?

Tillbaka

Storskogen på Härnäset