Utmärkt använder Cookies för att fungera på bästa sätt. Genom att trycka OK accepterar du användningen av Cookies. Lär dig mer

Utdrag ur Naturguiden

Här kan du läsa utdrag ur boken Naturguiden. Följ Utmärkt Natur på Facebook och Instagram om du vill veta när nya utdrag läggs upp.

Våtmarker

Våtmark är ett samlingsnamn för flera fuktiga och blöta naturtyper. Till våra svenska våtmarker hör bl.a myrar, sumpskog, strandskog och småvatten.

Skog

Våra skogar benäms ibland som urskog, gammelskog, naturskog eller kulturskog, men det finns skillnader dem emellan.

Hällmarker och öar

Hällmarkerna är kanske det som vi mest förknippar med det Bohuslänska fastmarkslandskapet.

Berg- och rasbranter

Berg- och rasbranter - som här vid Storskogen på Härnäset - har ofta, tack vare sin otillgänglighet lämnats orörda från mänsklig påverkan.

Skogsbrynet

Skogsbrynet ligger mitt emellan ett öppet odlingslandskap och skog och är en slags övergångszon.

Odlingsbygden

I igenväxande kulturmarker kan vi än i dag se spår av människans tidigare verksamhet i form av gamla körvägar, fägator, märgelgravar och stengärdesgårdar.