Utmärkt använder Cookies för att fungera på bästa sätt. Genom att trycka OK accepterar du användningen av Cookies. Lär dig mer

Hällmarker och öar

Hällmarkerna är kanske det som vi mest förknippar med det Bohuslänska landskapet. En karg och till synes ganska artfattig miljö där det mesta i växtlivet utgörs av ljunghedar, enbuskar och småväxta, krokiga tallar. Klena lövträd som domineras av björk, rönn och en del salix-arter som grå- och krypvide har funnit en del små jordplättar och springor i bergen där de kan växa. Men det har inte alltid sett ut så här. Faktum är att många av våra nuvarande ljungmarker en gång i tiden var beväxta med tät lövskog!
Under årtusenden har sedan människan tillfälligt avverkat och bränt områdena.
Metoden kallades för ”svedjebruk”.
Vid svedjebruk avverkades enorma arealer skog och redan på 1600-talet förbjöds metoden av den svenska regeringen.
Med tiden ökade skogens värde vilket medförde att svedjebruket så gott som fullständigt upphörde i Sverige, men har faktiskt under de senaste 30 åren återupptagits på sina håll i syfte att främja den biologiska mångfalden!

Vill du läsa mer?
Boken "Naturguiden" planeras att släppas både digitalt och i butik under 2019. Under tiden kan du hålla dig uppdaterad via Facebook när fler utdrag ur boken publiceras. Eller varför inte boka en guidad tur och se naturen med egna ögon?

Tillbaka

Labb - Haby bukt