Utmärkt använder Cookies för att fungera på bästa sätt. Genom att trycka OK accepterar du användningen av Cookies. Lär dig mer

Odlingsbygden

I närmare 6 000 år har jordbruk i någon form, bedrivits i vårt land. Åkrar har skapats bl.a genom röjning, avverkning och svedjebruk. Omkring 400 f.Kr - 1050 e.Kr, i det vi kallar början på järnåldersepoken, skedde en dramatisk klimatförändring på våra breddgrader och det resulterade i ett mer kallt, fuktigt och solfattigt klimat. Man införde då det s.k ängsbruket som innebar att boskapsdjuren, som fortfarande hade särskilda betesmarker under sommarhalvåret, kunde stå inne under vintern. Man säger att djuren stallades. Under vinterhalvåret utfodrades djuren av det ängsmarkerna hade producerat under sommaren. Djurens gödsel togs tillvara och lades på åkermarkerna och det gjorde det möjligt att använda samma odlingsmark år efter år. (Tidigare hade man odling och därefter bete på samma markyta). Detta odlingssystem varade ända fram till 1850-talet.
Talesättet ”Äng är åkers moder” beskriver samspelet mellan ängen och åkermarken och spelade en helt avgörande roll för jordbrukaren.

I igenväxande kulturmarker kan vi än i dag se spår av människans tidigare verksamhet i form av bl.a gamla körvägar, fägator, märgelgravar och stengärdesgårdar.

Vill du läsa mer?
Boken "Naturguiden" planeras att släppas både digitalt och i butik under 2019. Under tiden kan du hålla dig uppdaterad via Facebook när fler utdrag ur boken publiceras. Eller varför inte boka en guidad tur och se naturen med egna ögon?

Tillbaka

Skaftö