Utmärkt använder Cookies för att fungera på bästa sätt. Genom att trycka OK accepterar du användningen av Cookies. Lär dig mer

Skogsbrynet

Skogsbrynet ligger mitt emellan öppet odlingslandskap och skog. Man kan kalla brynet för en övergångszon. Här finns mycket artrika miljöer där det förekommer djur- och växtarter från både skog och odlingslandskap, men även arter som är direkt knutna till själva brynet. Här kan man också finna arter som behöver flera olika livsmiljöer under delar av året, under dygnets timmar, eller under olika livsstadier.
Skogsbrynet fungerar även som en sista reträttpost för en mängd organismer som har svårt att anpassa sig efter det moderna jord- och skogsbruket. De växter som karaktäriserar den här biotopen har ofta rikligt med blommor, frukter och bär, vilket i sin tur gynnar insekter, fåglar och andra djurarter. Exempel på sådana växter kan vara slån, nyponros, rönn, sälg, hassel, brakved, hägg och fågelbär.
Skogsbrynet har många funktioner och en av dem är som kvävefälla där buskar och träd fångar upp kväve. Kvävet gynnar i sin tur olika lavarter, som slånlav, brosklav och vägglav. Det är också en plats för våra däggdjur. Smågnagare som möss och sork hittar ofta lämpliga livsmiljöer under buskagen i skogsbrynen. Fladdermöss som nordisk fladdermus, dvärgfladdermus och långörad fladdermus jagar gärna längs skogskanter och för större däggdjur som grävling, iller, hare och rådjur är skogsbrynet ett mycket bra ställe för vila, skydd och födosök.

Vill du läsa mer?
Boken "Naturguiden" planeras att släppas både digitalt och i butik under 2019. Under tiden kan du hålla dig uppdaterad via Facebook när fler utdrag ur boken publiceras. Eller varför inte boka en guidad tur och se naturen med egna ögon?

Tillbaka

Hannevik