Utmärkt använder Cookies för att fungera på bästa sätt. Genom att trycka OK accepterar du användningen av Cookies. Lär dig mer

Våtmarker

Våtmark är ett samlingsnamn för flera fuktiga och blöta naturtyper. Till våra svenska våtmarker hör bl.a myrar, sumpskog, strandskog och småvatten. Sverige är det land i EU som har den största variationen av våtmarkstyper. Nästan 25% av Sveriges landareal täcks av våtmarker (ca 9 miljoner hektar) och är näst efter Ryssland det land i Europa som har störst våtmarksareal. Många växter och djur är beroende av våtmarker under hela eller delar av sin livscykel.

Våtmarkerna fungerar dels som reningsverk som är viktiga för vattnets kretslopp och dels som ”barnkammare” för mängder av djur- och växtarter.

I Lysekils kommun utgörs strandskog och till viss del sumpskog av lite drygt 190 hektar.

Vill du läsa mer?
Boken "Naturguiden" planeras att släppas både digitalt och i butik under 2019. Under tiden kan du hålla dig uppdaterad via Facebook när fler utdrag ur boken publiceras. Eller varför inte boka en guidad tur och se naturen med egna ögon?

Tillbaka

Tyskebotten vid Gullmarsfjorden