Utmärkt använder Cookies för att fungera på bästa sätt. Genom att trycka OK accepterar du användningen av Cookies. Lär dig mer

Nordens Ark

Nordens Ark

Arbetade under fem månader på Nordens Ark med lägerskolor och undervisning. Anställningen gav mycket erfarenhet inom pedagogiskt arbete då undervisningen till stor del vände sig till skolor för låg- och mellanstadiebarn, men också en del vuxengrupper – lärare, olika företag och myndigheter som ex Skogsstyrelsen. 2001 drev jag egen firma under namnet Utmarkskonsult Väst, som utmarkstekniker. Under denna tid gjorde jag bl.a arbeten för Lysekils kommun, privata markägare, Naturskyddsföreningen Lysekil/Munkedal, naturdagar för Bergs skola i Lysekil m.m. 2002-04 – 2002-06: ledde för Skogsstyrelsens räkning en studiecirkel - "Projekt Grönare Skog", för privata markägare med tyngdpunkt på naturvärden. Länsstyrelsen - Naturförvaltning Göteborg: Kustfågelinventering - öppet hav och öar: Inventeringens huvuduppgift var att räkna in fåglar som vistas längs vårt kustband, med fokus på ejderpopulationen, men även övrigt fågelliv samt säl och mink. Arbetet pågick säsongvis under perioderna 15/5 - slutet av juni varje år under en 8-års period med start 2001 – 2008.

Tillbaka