Utmärkt använder Cookies för att fungera på bästa sätt. Genom att trycka OK accepterar du användningen av Cookies. Lär dig mer

PROJEKT OCH MERITER

Utmärkta projekt

Här finner du projekt som jag varit aktiv i och där jag krediterats för mitt arbete. Vill du veta mer om de olika projekten är du mer än välkommen att kontakta mig.

Preem Technology AB

Preem Technology AB

Naturvärdesinventering Preemraff oljeraffinaderi AB, 1998

Nordens Ark

Nordens Ark

Nordens Ark - undervisning & lägerskolor, 1999

Vitryggig hackspett

Vitryggig hackspett

Projektanställd Nordens Ark, 2002 - 2005

Mindre hackspett

Mindre hackspett

Kartläggning av utbredningsområden för mindre hackspett, Dendrocopos minor, i Lysekils kommun. Utfördes 2005.

Vitryggig hackspett

Vitryggen i Lysekils kommun?

Rapporten gjordes 2008 med frågeställning: "Kan vitryggig hackspett etablera sig som häckfågel i Lysekils kommun och längs västkusten"?

Fiskebäckskils kyrka - Lysekils pastorat

Träd- och underhållsplan för Lysekils pastorat

Att planera kyrkogårdens trädvård kan vara en komplicerad uppgift eftersom planen skall ta hänsyn både till kyrkogårdens kulturmiljövärden, besökarnas säkerhet och samtidigt finna en balans mot de naturvärden som kan finnas där.

Lyse kyrka, Lysekils pastorat

Skötselplan för kyrkogårdsförvaltningen, Lysekils pastorat

En översiktlig fauna- & flora inventering på kyrkogårdarna i Lysekils pastorat med syfta att påvisa hög biologisk mångfald.

Ramneröds kyrkogård, Uddevalla pastorat

Träd- och underhållsplan för Uddevalla pastorat

2017 genomfördes en träd- och underhållsplan på samtliga 6 kyrkogårdar i Uddevalla pastorat. Träden har bedömts utifrån vitalitet/kondition, grovlek, säkerhet för besökaren, skötsel samt prioritering för eventuell beskärning eller avverkning.

Sigelhults kyrkogård, nya delen - Uddevalla pastorat

Skötselplan för kyrkogårdsförvaltningen, Uddevalla pastorat

Många kyrkogårdar och parker är en viktig miljö för hotade och sällsynta djur- och växtarter där grova, gamla och ihåliga träd har en mycket stor betydelse för fauna & flora.