Utmärkt använder Cookies för att fungera på bästa sätt. Genom att trycka OK accepterar du användningen av Cookies. Lär dig mer

Skötselplan för kyrkogårdsförvaltningen, Lysekils pastorat

Lyse kyrka, Lysekils pastorat

En naturmiljö, som vi kanske inte berör så ofta, är våra gamla kyrkogårdar. På många sätt en variationsrik växt- och djurvärld som visat sig vara otroligt värdefull ur naturvårdssynpunkt. Några förklaringar till det kan vara kyrkogårdens ålder, kontinuitet av skötsel samt små förändringar. Det har i sin tur skapat en rad specifika småmiljöer för olika djur och växter, vilket lett till att många av våra gamla kyrkogårdar idag fungerar som en reträttplats för en mängd olika arter som annars löper stor risk att dö ut i vårt land. En skötselplan utarbetades för varje kyrkogård. I skötselplanen föreslås olika naturbefrämjande åtgärder som på kort och lång sikt gagnar den biologiska mångfalden.

Tillbaka