Utmärkt använder Cookies för att fungera på bästa sätt. Genom att trycka OK accepterar du användningen av Cookies. Lär dig mer

Träd- och underhållsplan för Lysekils pastorat

Fiskebäckskils kyrka - Lysekils pastorat

Under 2016 genomfördes en träd- och underhållsplan på samtliga 9 kyrkogårdar i Lysekils pastorat. Träden har bedömts utifrån vitalitet/kondition, grovlek, säkerhet för besökaren samt prioritering för eventuell beskärning eller avverkning. Till träd- och underhållsplanen tillkom också en inventering av fauna och flora samt skötselplaner för att på bästa sätt uppnå en hög biologisk mångfald kopplad till själva kyrkogården och intilliggande mark s.k. kyrkotomter, tillhörande Lysekils pastorat. Skötselplanen presenteras i separat bilaga. Arbetet har utfördes under maj - juni månad 2016.

Tillbaka