Utmärkt använder Cookies för att fungera på bästa sätt. Genom att trycka OK accepterar du användningen av Cookies. Lär dig mer

Träd- och underhållsplan för Uddevalla pastorat

Ramneröds kyrkogård, Uddevalla pastorat

Genom trädvårdsplanen finns möjligheter att planera trädvården utifrån den enskilda kyrkogårdens speciella förutsättningar. Planen underlättar också planeringen genom att framtida kostnader kan förutses och den gör att församlingen inte behöver söka tillstånd för varje enskild åtgärd. Trädvårdsplanen kan skickas in till Länsstyrelsen som godkänner och tar ställning till de åtgärder som föreslås. Till träd- och underhållsplanen tillkommer också en översiktlig inventering av fauna & flora samt skötselplaner för att på ett bra sätt uppnå en hög biologisk mångfald, kopplad till själva kyrkogården och intilliggande mark s.k. kyrkotomter, tillhörande Uddevalla pastorat. Skötselplanen presenteras i separat bilaga.

Tillbaka