Utmärkt använder Cookies för att fungera på bästa sätt. Genom att trycka OK accepterar du användningen av Cookies. Lär dig mer

Vitryggen i Lysekils kommun?

Vitryggig hackspett

Sedan början av 1900-talet har vitryggen stadigt minskat i antal, och då särskilt de senaste 25- 35 åren. 1987-91 häckade den i åtta av Sveriges landskap, från att under 1800-talet varit häckfågel i 17 av landets 24 landskap. I dag finns, så vitt man vet, arten endast i 3 lokaler som finns i norra Dalsland-Värmland, Småland-Östergötland och nedre Dalälven. Orsakerna till den kraftiga tillbakagången är bl.a. intensivare skogsbruk med allt mindre arealer obrukad skog som gör att livsmiljöerna för arten krymper oerhört kraftigt, med andra ord handlar det om överföringen av naturlig, varierad skog till ensartade monokulturer av gran och tall.

Sugen på att läsa mer? Klicka här för att läsa hela rapporten.

Tillbaka