Utmärkt använder Cookies för att fungera på bästa sätt. Genom att trycka OK accepterar du användningen av Cookies. Lär dig mer

Skogens värdemätare – hackspettarna

Hackspettarna, våra hålgörare i skogen borde kanske bättre benämnas ”välgörare”, med tanke på den jättetjänst de utför och för skogens bohålsinnevånare. Bohålen hackas ut, dels som specifika häckningsbohål, eller som övernattningshål där det sistnämnda kan användas flera gånger, medan häckningsbohålet i regel bara används under en häckningssäsong.
Året därpå hackas ett nytt bohål ut, vilket resulterar i att andra hål-häckande fågelarter kan nyttja de gamla hålen. För detta ändamål krävs medelgrova till grova, murkna träd, där aspen står som favoriten bland trädarterna.

I Sverige finns åtta hackspettsarter; göktyta, gröngöling, gråspett, spillkråka, större hackspett, tretåig hackspett, vitryggig hackspett och den mindre hackspetten och ju fler hackspettsarter som finns inom ett större sammanhängande område desto värdefullare skogsområde. I och med att varje art ställer så specifika krav på den skog de lever i, är en variationsrik skog avgörande!

Även här kan olika önskemål komma i anspråk gällande föreläsningen – inomhus, utomhus eller både och.

Vill du veta mer?

Kontakta Utmärkt

Tillbaka
Föreläsning om hackspettar

Fler föredrag

Föreläsning om odlingsbygdens naturvärden

Odlingsbygdens naturvärden

Hävden på gamla betesmarker har på många håll upphört, med igenväxning som följd, vilket i sin tur har inneburit att en stor del av det växt- och djurliv som formats där under lång tid, nu riskerar att försvinna.

Föreläsning om våra kyrkogårdar

Våra kyrkogårdar

Kyrkogården är en naturmiljö som kanske inte berörs så ofta, men tittar man närmare så märker man en otrolig mångfald bland växter och djur - en naturmiljö som visat sig vara mycket värdefull för både fauna och flora.