Utmärkt använder Cookies för att fungera på bästa sätt. Genom att trycka OK accepterar du användningen av Cookies. Lär dig mer

Våra kyrkogårdar

Kyrkogården är en naturmiljö som kanske inte berörs så ofta, men tittar man närmare så märker man en otrolig mångfald bland växter och djur - en naturmiljö som visat sig vara mycket värdefull för både fauna och flora. Några förklaringar till det kan vara kyrkogårdens ålder, kontinuiteten av kyrkogårdsskötseln samt små förändringar. Det har i sin tur skapat en rad sällsynta och specifika småmiljöer för olika djur och växter, vilket lett till att många av våra gamla kyrkogårdar idag faktiskt fungerar som en reträttplats för en mängd olika arter som annars löper stor risk att dö ut i vårt land.

Ta med dina naturintresserade vänner eller dina kollegor på ett mycket informationsrikt föredrag som kommer öppna era ögon för det liv vi kan hitta på våra kyrkogårdar.

Vill du veta mer?

Kontakta Utmärkt

Tillbaka
Föreläsning om våra kyrkogårdar

Fler föredrag

Föreläsning om odlingsbygdens naturvärden

Odlingsbygdens naturvärden

Hävden på gamla betesmarker har på många håll upphört, med igenväxning som följd, vilket i sin tur har inneburit att en stor del av det växt- och djurliv som formats där under lång tid, nu riskerar att försvinna.

Föreläsning om hackspettar

Skogens värdemätare – hackspettarna

Hackspettarna, våra hålgörare i skogen borde kanske bättre benämnas ”välgörare”, med tanke på den jättetjänst de utför och för skogens bohålsinnevånare.